top of page

בימים אלו, אנו מקדמים, בשיתוף משרד התיירות, מתחם תיירותי בצמידות לתחנת דלק ׳סונול הנשיא׳בכניסת מושב תרום. המתחם מתוכנן ע"י האדריכלית חגית טל אור, אפריל 2017.

תכנית זו מציעה מתחם תיירותי על אם הדרך בין צומת שמשון לצומת נחשון, בצמוד לשירותי הדרך הקבועים. התכנית פרי יוזמת וועד הישוב תרום, לקידום התיירות באיזור. הפעילות במתחם מיועדת לקבוצות בשטח, בצד מתקני משחק אתגריים המשלבים פעילות ערכית בסביבה בעלת זיקה היסטורית וחקלאית לאיזור.

 

המיזם משלב סיורים במרחב, סדנאות, סדרות חינוך, גיבוש ו־ODT בנגיעה אקולוגית ובדגש על שמירת ערכי הטבע ונוף האופייניים לקטע ארץ זה. בנוסף ישלב המתחם חניון RV (קראוונים ממונעים ניידים) עבור שירותי הלינה ונגזרותיו, לתיירים בעלי רכבים אלו וכלינת קמפינג.

 

מתחם ההתכנסות כולל מבני שירותים, מצללות לשהות הקבוצות בשטח, מטבח בישולי שדה, אחסון וכדומה, כמו גם תשתית חשמל, ביוב ומים. בנוסף, לצד תחנת התדלוק הקיימת מתוכנן מרחב הסעדה, לטובת באי המתחם התיירותי וכלל תושבי האיזור. מוצר תיירותי זה, הינו מוצר משלים ומעניק שירות והסברה לתיירים באיזורים הפתוחים הגובלים עימו באיזור שפלת יהודה.
 

מושב תרום

מתחם תיירות בצמוד לתחנת הדלק ׳סונול הנשיא׳, תרום

2017

bottom of page