top of page

בישראל, ייעוד הקרקעות נקבע מראש ע"י המדינה. דוגמאות לייעודי קרקעות אלו: תעשייה, מגורים, מסחר, תיירות, חקלאות, וכו׳. את הייעוד של כל קרקע ניתן למצוא בתכנית בניין עיר (תב”ע). בנושא זה, החוק נוקשה וכל שינוי ייעוד קרקע ללא היתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מלווה בקנסות ועונשים כבדים. לכן, תהליך שינוי ייעוד הינו תהליך מורכב, וללא ידע מוקדם הסיכוי של שינוי הייעוד הינו קלוש וטומן בחובו הפסד של משאבים יקרים.

בעשור האחרון השקעה ברכישת קרקעות הפכה לתופעה שכיחה ומבוקשת. נוצר ביקוש גבוה לבנייה של בתים בישראל לעומת הצע נמוך של קרקעות הזמינות לבנייה. לעיתים על־פי צורך וביקוש, המדינה "מפשירה" קרקעות. ובמילים אחרות, המדינה משנה ייעוד של קרקע. לדוגמה, המדינה הפשירה קרקע חקלאית לטובת קרקע המותרת לבנייה.

 

למשקיעים, שינוי ייעוד קרקע חקלאית לטובת בנייה הוא אידיאלי ומניב תשואה גבוהה, זאת כיוון שערכה של קרקע חקלאית נמוך משמעותית מערכה של קרקע לבנייה, ובמילים אחרות, זוהי למעשה השבחת קרקע. יחד עם זאת, תהליך הפשרת הקרקע מורכב ואורך זמן ולפני ההשקעה בהליך כזה, חשוב להבין היטב את הבירוקרטיה, במה תהליך כזה כרוך ואולי הכי חשוב, היכן ההשקעה הינה כדאית ורווחית.

שינוי ייעוד קרקע

 

השבחת קרקע היא למעשה תהליך העלאת ערכה של קרקע. לדוגמה, קרקע חקלאית שעברה שינוי ייעוד לקרקע המותרת לבנייה. שינוי ייעוד זה השביח את הקרקע והוביל את המשקיע לתשואה גבוהה יותר.

 

ראוי לציין כי לתהליך משתלם זה, קיים היטל השבחה. מס המוטל על כל בעל קרקע שעברה השבחה. עפ"י חוק הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, גובה היטל ההשבחה הוא 50% מגובה ההשבחה שנוספה לקרקע. למרות ההיטל הגבוה, התשואה ועליית ערך הקרקע עדיין משתלמות במיוחד למשקיעים. 

השבחת קרקע

 

כאמור, השבחת קרקע ריווחית למשקיעים אך תהליך הפשרת הקרקע מורכב ואורך זמן ולפני ההשקעה בהליך כזה, חשוב להבין היטב את הבירוקרטיה, במה תהליך כזה כרוך ואולי הכי חשוב, היכן ההשקעה הינה כדאית ורווחית.

 

מומלץ להעזר בחברה מקצועית העוסקת ומתמחה בשינוי ייעוד קרקעות והשבחתן בתהליך השקעה ריווחי אך מורכב זה. MAYO יזמות עסקית 202 בע״מ מתנהלת עם קשת רחבה של יועצים מהמובילים בתחום הרגולציה, הבנייה, התכנון והמשפט, ביניהם משפטנים, משרדי אדריכלים יועצי תכנון, תנועה, אינסטלציה ועוד. התנהלות החברה בכל פרויקט מול בעלי ההתמחויות עוזרת בתהליך שינוי הייעוד ומימוש הפרויקט בכל הליכי הבנייה בזמן סביר ומפחיתה את רמת הסיכון בתהליכים. החברה בוחנת את רמת כדאיות ההשקעה, וכאשר היא מזהה בבירור את ההשקעה כאטרקטיבית ובעלת סיכון נמוך, היא נותנת אור ירוק.

היכן ההשקעה הינה כדאית ורווחית?
 

סרטון הלקוח מתוך ערוץ יוטיוב של מרכז הנדל"ן

bottom of page