top of page

תחנת דלק ׳סונול הנשיא׳ הוקמה בשנת 2016 אחרי שינוי הייעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק לפי תמ"א 4/18. תחנת הדלק ממוקמת בכניסת המושב, תרום. בתחנת הדלק הושקע תכנון אדריכלי שמשלב את הנוף באזור. בתחנה קיימת חנות נוחות לבאי התחנה, תחנת גז - גפ"מ (גז פחמימני מעובה), ותחנת שטיפה, התחנה משרתת את לקוחות האזור והנהגים על הציר.

 

בימים אלו, אנו מקדמים מתחם תיירות בצמוד לדופן התחנה עם חשיבה אדריכלית שתיתן חוויה לאזור המתוייר. אנו מקדמים יחד עם משרד התיירות מתחם קמפינג לקראוונים וזאת בנוסף למבנה שייבנה. כמו כן, מתוכנן מבנה מסחרי בגב התחנה.

מושב תרום

תחנת דלק,
סונול הנשיא

2016

bottom of page