top of page

תחנת דלק ׳סונול שובה׳ הוקמה בשנת 2017 אחרי שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק לפי תמ"א 18/4. התחנה ממוקמת בכניסה לקיבוץ סעד. התחנה תוכננה ע"י האדריכלית פאני גולדשמיט בניסיון לתת מענה לבאי התחנה בכביש 232. הכביש הינו עורק ראשי בעוטף עזה, וכן ציר למעבר כרם שלום. התחנה משרתת את באי התחנה, נהגי משאיות ורכבים פרטיים, בדגש על משאיות המובילות לכרם שלום. בתחנה יש חנות נוחות וכן מסעדה המגישה אוכל ביתי.

 

בימים אלו אנו מתכננים כיכר שתיתן פתרון לכל באי התחנה מכל הכיוונים. בנוסף, מתוכנן כ־60 דונם אזור תעסוקה ישובי, בצמוד התחנה.

קיבוץ סעד

תחנת דלק,
סונול שובה

2017

bottom of page