top of page

גודל 8.5 דונם

שטח בנוי 3,000 מ"ר 

גובה 13.5 מ׳

פרויקט זה להשכרה! ללא תיווך! להשכרה מבנה תעשייה חדש באיזור שדרות, 3,000 מ"ר מבונה, קומה 1, גודל מגרש 8.5 דונם, גובה 13.5 מטר, צפי כניסה ביולי 2024, שטח מגודר, קיימות הטבות מס וארנונה זולה. לפרטים נוספים: אבי 052-8144466

קיבוץ ניר עם

מבנה תעשייה,
ניר עם

2022

bottom of page